Forside

Hjem

 

 

 

 

 

 

”Over en sænkning i sandflugtsterrænet skimter vi nogle mørke højdedrag i Torsted sogn; men så hæver landet sig mod øst. Her ude ligger hedebyen Lystlund i sognets sydøstlige hjørne omgivet af plantager og heder, midt i et landskab af overvældende storhed og alvor.”

 

- Således står der skrevet i ”Ulfborg Sogn og Saga 1”, som er skrevet i 1956 af Alfred Kaae.

 

 

Lystlund er et efternavn, jeg altid har været meget stolt over at have.
I familien har det altid forlydt sig, at der fandtes 2 slægte med det samme efternavn, og at den ene stammede fra byen Lystlund og den anden fra gården Lystlund. Ifølge forlydende skulle min slægt have opkøbt navnet efter byen Lystlund, hvor de stammede fra.
Men det viser sig at det forholder sig stik modsat. Det er min slægt der har haft efternavnet længst, så langt tilbage som i 1745, og den anden slægt har d. 26. august 1905 opkøbt navnet, da de bosatte sig på Lystlundgård. Derudover er begge slægter opkaldt efter gården, som jeg formoder er opkaldt efter byen.

I de første mange generationer hed slægten Løslund. Den første optegnelse af Lystlund er på en dåbsattest i 1838, denne dåbsattest tilhørte # 4.9, Jens Andreas Peter Lystlund. Men selvom det er den første Lystlund, der er optegnet, skal det siges at man gennem alle årene har vekslet mellem at skrive Løslund, Løstlund og Lystlund.
Ifølge oplysning fra en arkivar på Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa blev det i 1860’erne bestemt at man i hele Danmark kun skulle have én stavemåde for hver by og det er her at ændringen mellem Løslund og Lystlund sker. Man kan slå fast at det er # 5.12, Søren Løslund, der ved dåben af sit første barn, # 6.1, Karen Marie Lystlund, har ændret vores slægtsnavn fra Løslund til Lystlund permanent. Dog har han selv i nogle år forinden betegnet sig selv som Søren Lystlund.
Slægten har gennem tiderne haft mange pigebørn, som senere ved giftermål har skiftet efternavn, til fx Eskildsen i 1844, Bujakewitz i 1927 og Brunhøj Jensen i 1930. Mange af de drengebørn der er blevet født, er døde tidligt eller har ikke fået børn og derfor er efternavnet Lystlund, kun ført i en smal linie. Først i 1861 er Lystlund blevet ført videre gennem et pigebarn, nemlig # 4.6, Mariane Løslund til sin søn # 5.12, Søren Løslund, dog er det ikke en normal ting at gøre før slutningen af 1980’erne.

Indtil ca. 1893 var slægten bosat i Ulfborg sogn, omkring eller i byen Lystlund. Det var # 5.12, Søren Løslund, der valgte at flytte til Tønder amt i Sønderjylland med sin kone, # 5.12.a, Cathrine Marie Christensen. Nogle af deres børn blev i Tønder amt, mens andre rejste længere op i Jylland. Men det var # 5.12, Søren Løslunds børnebørn der flyttede fra Jylland og bosatte sig i andre dele af landet.

Denne bog er lavet udfra mine egne undersøgelser, og med stor hjælp fra min morfar # 7.6, Kristian Lystlund, hans tvillingesøster # 7.5, Cicilie Christine Lystlund og deres kusine # 7.20, Inge Christine Bujakewitz. Derfor skal der tages højde for evt. fejl der kan fremkomme. Endvidere skal det fastslås at der er en del forvirring om # 1, Anders Jensens oprindelse, og at der kan være fejl her.

Bogen er lavet således at alle har et nummer, der henviser til i hvilken generation man er i og hvilket nummer man er i den generation. Som eksempel er mit nummer # 9.10, det vil sige jeg er født i generation 9 og er nummer 10. Man står opskrevet efter sit fødselsnavn. Under "Alle Personer" er der en optegnelse over alle personer og deres numre, så det er enklere at slå en enkelt person op.

Har du noget at tilføje eller rettelser efter at have læst denne slægtshistorie, må du meget gerne kontakte mig på min e-mailadresse c.lystlund@hotmail.com. Jeg vil for så vidt muligt prøve at samle flere oplysninger og rettelser.

Fra # 9.10, Camilla Lystlund.